#NoHate

#NoBulling: Сајбер-малтретирање

Сајбер-малтретирањето е малтретирање со употреба на дигитални технологии. Може да се одвива на социјалните медиуми, платформите за пораки, платформите за игри и мобилните телефони. Тоа е повторено однесување, кое има за цел да ги исплаши, налути или срами оние кои се цел. Примерите вклучуваат: – ширење лаги за или објавување засрамувачки фотографии или видеа од […]

#NoToHate: Разорниот ефект на омразата

#NoToHate Разорниот ефект на омразата за жал не е ништо ново. Сепак, неговиот размер и влијание денес се засилени со новите технологии на комуникација, толку многу што говорот на омраза стана еден од најчестите методи за ширење реторика и идеологии на поделби на глобално ниво. Ако не се контролира, говорот на омраза може дури и

Scroll to Top