Политика на приватност

Политика за приватност
Последно ажурирано на 25-мај-2024 година
Датум на сила 26-мај-2024 година

Оваа Политика за приватност ги опишува политиките на Институт за економски стратегии и меѓународни односи ОХРИД, Васил Главинов 14-1/4 – Скопје, Скопје 1000, Република Северна Македонија, е-пошта: info [at] oi.org.mk, телефон: +38923224245 на собирање, користење и откривање на вашите информации што ги собираме кога ја користите нашата веб-страница ( https://oi.org.mk ). (Услугата”). Со пристап или користење на Услугата, вие се согласувате за собирање, користење и откривање на вашите информации во согласност со оваа Политика за приватност. Доколку не се согласувате на истото, ве молиме не пристапувајте или не користете ја Услугата.
Можеме да ја измениме оваа Политика за приватност во секое време без претходно известување до вас и ќе ја објавиме ревидираната Политика за приватност на Услугата. Ревидираната политика ќе стапи во сила 180 дена од кога ревидираната Политика ќе биде објавена во Услугата и вашиот континуиран пристап или користење на Услугата после тоа време ќе претставува ваше прифаќање на ревидираната Политика за приватност. Затоа препорачуваме периодично да ја прегледувате оваа страница.

Информации што ги собираме:
Ќе ги собереме и обработиме следните лични информации за вас:

Име
Е-пошта
Мобилен
Профил на социјалните медиуми
Дата на раѓање
Адреса
Работна адреса

Како ги користиме вашите информации:
Ќе ги користиме информациите што ги собираме за вас за следните цели:

Маркетинг/промотивно
Сведоштва
Колекција на повратни информации од клиентите
Поддршка
Целно рекламирање
Решавање на спорови
Ако сакаме да ги користиме вашите информации за која било друга цел, ќе побараме од вас согласност и ќе ги користиме вашите информации само при добивањето на вашата согласност, а потоа, само за цел(и) за кои даваме согласност освен ако не се бара поинаку од нас. закон.

Како ги споделуваме вашите информации:
Ние нема да ги пренесеме вашите лични податоци на трета страна без да побараме ваша согласност, освен во ограничени околности како што е опишано подолу:

Спонзори
Маркетинг агенции
Правни лица
Анализа
Собирање и процесирање на податоци
Бараме од таквите трети страни да ги користат личните информации што им ги пренесуваме само за целта за која се пренесени и да не ги чуваат подолго отколку што е потребно за исполнување на наведената цел.
Ние, исто така, може да ги откриеме вашите лични податоци за следново: (1) за усогласување со важечкиот закон, регулатива, судски налог или друг правен процес; (2) да ги спроведете вашите договори со нас, вклучително и оваа Политика за приватност; или (3) да одговорите на тврдењата дека вашата употреба на Услугата ги прекршува правата на трета страна. Ако Услугата или нашата компанија се спојат или купат со друга компанија, вашите информации ќе бидат еден од средствата што се пренесуваат на новиот сопственик.

Задржување на вашите информации:
Вашите лични податоци ќе ги чуваме кај нас 90 дена до 2 години откако корисниците ќе ги прекинат своите сметки или онолку долго колку што ни е потребно за да ги исполниме целите за кои се собрани како што е наведено во оваа Политика за приватност. Можеби ќе треба да задржиме одредени информации на подолги периоди, како што е водење евиденција / известување во согласност со важечкиот закон или од други легитимни причини како што се спроведување на законски права, спречување измами итн. Преостанати анонимни информации и збирни информации, од кои ниту една не ве идентификува (директно или индиректно), може да се чува на неодредено време.

Вашите права:
Во зависност од важечкиот закон, може да имате право да пристапите и да ги исправите или бришете вашите лични податоци или да добиете копија од вашите лични податоци, да ја ограничите или приговарате активната обработка на вашите податоци, да побарате од нас да ги споделиме (порачаме) вашите лични податоци информации до друг ентитет, повлечете ја секоја согласност што ни ја дадовте за обработка на вашите податоци, правото да поднесете жалба до законски орган и други права што може да бидат релевантни според важечките закони. За да ги остварите овие права, можете да ни пишете на info[at] oi.org.mk. Ние ќе одговориме на вашето барање во согласност со важечкиот закон.
Може да се откажете од директните маркетиншки комуникации или од профилирањето што го спроведуваме за маркетинг цели, пишувајќи ни на info[at] oi.org.mk.
Забележете дека ако не ни дозволите да ги собереме или обработиме потребните лични информации или да ја повлечете согласноста за обработка на истите за бараните цели, можеби нема да можете да пристапите или да ги користите услугите за кои се барани вашите информации.

Колачиња итн.
За да дознаете повеќе за тоа како ги користиме овие и вашите избори во врска со овие технологии за следење, ве молиме погледнете ја нашата Политика за колачиња.

Безбедност:
Безбедноста на вашите информации е важна за нас и ние ќе користиме разумни безбедносни мерки за да спречиме губење, злоупотреба или неовластено менување на вашите информации под наша контрола. Сепак, со оглед на инхерентните ризици, не можеме да гарантираме апсолутна безбедност и, следствено, не можеме да ја гарантираме или гарантираме безбедноста на сите информации што ни ги пренесувате и тоа го правите на ваш сопствен ризик.

ЛИНКИ НА ТРЕТИ СТРАНИ И КОРИСТЕЊЕ НА ВАШИТЕ ИНФОРМАЦИИ:
Нашата услуга може да содржи линкови до други веб-локации кои не се управувани од нас. Оваа Политика за приватност не се однесува на политиката за приватност и другите практики на трети страни, вклучително и трета страна која работи на која било веб-страница или услуга до која може да се пристапи преку врска на Услугата. Силно ве советуваме да ја прегледате политиката за приватност на секоја страница што ја посетувате. Ние немаме контрола и не преземаме одговорност за содржината, политиките за приватност или практиките на веб-локациите или услугите на трети страни.

СЛУЖБЕНИК ЗА ПОГОВОРИ / ЗАШТИТА НА ПОДАТОЦИ:
Ако имате какви било прашања или грижи за обработката на вашите информации што се достапни кај нас, можете да испратите е-пошта на нашиот службеник за поплаки на Институт за економски стратегии и меѓународни односи ОХРИД, Васил Главинов 14-1/4 – Скопје, е-пошта: info [at] oi .org.mk. Ние ќе ги решиме вашите грижи во согласност со важечкиот закон.

Scroll to Top