За нас

433947177_838658144973458_5573034365531152274_n

Истражувања и анализи

Институт ОХРИД како дел од NGO секторот е  дизајниран да обезбеди истражувања и анализа во политичката сфера како и креирањето на политики. Институтот се стреми да одржува добри односи со креаторите на политики со идеолошки предзнак обезбедувајќи политички дијалог помеѓу сите активни политички субјекти во Република Северна Македонија. 

Мисија

Мисијата на ОХРИД Институт е да биде центар за извонредност во истражувањата и анализите, кои ќе служат како основа за донесување информирани и ефективни јавни политики. Институтот се стреми да ја унапреди политичката култура во земјата и да ја зајакне довербата помеѓу граѓаните и политичките институции.

Визија

Визијата на Охрид Институт е да биде препознаен како клучен актер во процесот на демократизација и развој на меѓународни односи, нудејќи експертска поддршка и совети за креаторите на политики и политичките субјекти.

274385711_10159566625452305_2537929337770213490_n

Сврзете се со нас

Scroll to Top